LA 4/2004

LA 4/2004

laiksi vaalilain muuttamisesta (Roger Jansson /r)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 26.02.2004 perustuslakivaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 1/2004

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 27.02.2004

Käsittely päättynyt 11.03.2004 PeVM 1/2004 vp

Käsittelyvaiheet

27.02.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

I käsittely

27.02.2004

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

- HE 1/2004 vp

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

Jatkettu I käsittely

03.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talman/puhemies Viveka Eriksson, Ålands lagting / Ahvenanmaan maakuntapäivät (K)

- lagtingsnotarie / maakuntapäivien notaari Susanne Eriksson, Ålands lagting / Ahvenanmaan maakuntapäivät

09.03.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

10.03.2004

Yleiskeskustelu

- mietintöluonnos

11.03.2004

Yleiskeskustelu

- 10.3.2004 esitelty mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVM 1/2004 vp