LA 4/2012

Laki sähkömarkkinalain muuttamisesta (Lea Mäkipää /ps)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 14.03.2012 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 20/2013 vp

Talousvaliokunta

Saapunut: 15.03.2012

Käsittely päättynyt 11.06.2013 TaVM 17/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

15.03.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

04.04.2013

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely: