LA 40/2009

laiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 14.05.2009 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 276/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 15.05.2009

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

15.05.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

20.05.2010

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely: