LA 44/2010

LA 44/2010

laiksi Suomen perustuslain muuttamisesta (Jacob Söderman /sd ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 17.06.2010 perustuslakivaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 60/2010

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 18.06.2010

Käsittely päättynyt 04.02.2011 PeVM 9/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

18.06.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

22.06.2010

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

Käsittely

15.10.2010

Päätetty jatkokäsittelystä.

26.10.2010

Valmistava keskustelu

​​​​