LA 45/2010

laiksi rikoslain muuttamisesta (Jacob Söderman /sd)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 17.06.2010 lakivaliokuntaan

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 79/2010 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 21.06.2010

Käsittely päättynyt 10.03.2011 LaVM 45/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.06.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Käsittely

22.06.2010

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

- HE 79/2010 vp

10.03.2011

Valmistunut:

- LaVM 45/2010 vp