LA 46/2013

LA 46/2013

laiksi sairausvakuutuslain 9 luvun 13 §:n muuttamisesta (Anna Kontula /vas)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 24.10.2013 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 63/2014

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 24.10.2013

Käsittely päättynyt 10.06.2014 StVM 5/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

25.10.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

06.06.2014

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

​​​​