LA 5/2010

laiksi kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta ( Merikukka Forsius /kok )

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 24.03.2010 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 90/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 25.03.2010

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.04.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

19.11.2010

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely: