LA 50/2004

Laki palkkaturvalain 9 §:n ja merimiesten palkkaturvalain 8 §:n muuttamisestan

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 06.05.2004 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 169/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 07.05.2004

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

07.05.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

27.10.2006

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely: