LA 52/2004

laiksi rikoslain 20 luvun muuttamisesta (Päivi Räsänen /kd)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.05.2004 lakivaliokuntaan

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 221/2005 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 21.05.2004

Käsittely päättynyt 13.06.2006 LaVM 10/2006 vp

Käsittelyvaiheet

25.05.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

08.02.2006

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

- HE 221/2005 vp

13.06.2006

Valmistunut:

- LaVM 10/2006 vp