LA 52/2013

LA 52/2013

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 23.10.2013 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 110/2013

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 24.10.2013

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

25.10.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Käsittely

25.10.2013

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

​​​​