LA 55/2005

LA 55/2005

Laki koe-eläintoiminnasta (Anni Sinnemäki /vihr ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.05.2005 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 32/2005

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 23.05.2005

Käsittely päättynyt 01.12.2005 MmVM 8/2005 vp

Käsittelyvaiheet

24.05.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

I käsittely

27.10.2005

Päätetty yhdistää tämän asian käsittely toiseen asiaan.

- HE 32/2005 vp

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

​​​​