LA 55/2007

Laki tieliikennelain 72 §:n muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 26.09.2007 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 27.09.2007

Käsittely päättynyt 12.04.2011

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

27.09.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Asian ilmoittaminen

27.09.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.