LA 55/2008

LA 55/2008

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta (Lauri Oinonen /kesk)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 11.06.2008 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 147/2010

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 12.06.2008

Käsittely päättynyt 02.12.2010 VaVM 51/2010 vp

Käsittelyvaiheet

12.06.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Käsittely

12.06.2008

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

02.12.2010

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

​​​​