LA 56/2003

LA 56/2003

Laki ampuma-aselain 113 §:n muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 06.06.2003 hallintovaliokuntaan

Hallintovaliokunta

Saapunut: 06.06.2003

Käsittely päättynyt 11.06.2003 HaVM 3/2003 vp

Käsittelyvaiheet

10.06.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

I käsittely

11.06.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Pertti Normia, sisäasiainministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön, Etelä-Suomen lääninhallituksen, Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen, Suomen Ampumaurheiluliitto ry:n, Urheilu- ja metsästysaseiden ja -tarvikkeiden vastuulliset maahantuojat ry:n ja Metsästäjäin keskusjärjestön kirjalliset lausu

- nnot.

-

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut: