LA 57/2014

LA 57/2014

Kalastuslaki ja eräät siihen liittyvät lait (Jari Myllykoski / vas ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.12.2014 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 192/2014

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 08.12.2014

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

19.02.2015

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

​​​​