LA 59/2003

LA 59/2003

laiksi opintotukilain 11 §:n muuttamisesta (Sirnö /vas ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 10.09.2003 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 9/2006

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 15.09.2003

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

16.09.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

31.03.2006

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

​​​​