LA 59/2005

LA 59/2005

Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta (Maija Perho /kok ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 06.09.2005 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 117/2005

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 07.09.2005

Käsittely päättynyt 25.11.2005 VaVM 34/2005 vp

Käsittelyvaiheet

09.09.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

I käsittely

09.09.2005

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

25.11.2005

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

- HE 117/2005 vp

Valmistunut:

- VaVM 34/2005 vp

​​​​