LA 59/2013

LA 59/2013

Laki työsopimuslain 3 luvun 5 §:n muuttamisesta (Mikael Junger/ sd)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 14.11.2013 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 15.11.2013

Käsittely päättynyt 21.04.2015

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

15.11.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

​​​​