LA 60/2004

LA 60/2004

laiksi rikoslain 25 luvun muuttamisesta (Marjukka Karttunen /kok ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.05.2004 lakivaliokuntaan

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 169/2005

Lakivaliokunta

Saapunut: 21.05.2004

Käsittely päättynyt 29.11.2005 LaVM 15/2005 vp

Käsittelyvaiheet

25.05.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

I käsittely

25.05.2004

Päätetty jatkokäsittelystä.

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- OM

Jatkettu I käsittely

23.09.2004

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lausunto 17.9.2004.

11.11.2005

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

- HE 169/2005 vp

29.11.2005

Valmistunut:

- LaVM 15/2005 vp

​​​​