LA 61/2007

LA 61/2007

laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta (Eero Akaan-Penttilä /kok ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 27.09.2007 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 102/2007

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 28.09.2007

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

28.09.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

18.10.2007

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

​​​​