LA 61/2009

LA 61/2009

Laki tuloverolain 93 §:n muuttamisesta (Pertti Hemmilä /kok)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.10.2009 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 133/2009

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 09.10.2009

Käsittely päättynyt 24.11.2009 VaVM 39/2009 vp

Käsittelyvaiheet

13.10.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Käsittely

13.10.2009

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

24.11.2009

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely: