LA 65/2009

Laki ampuma-aselain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 24.09.2009 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 106/2009 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 25.09.2009

Käsittely päättynyt 07.10.2010 HaVM 16/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

25.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

28.09.2010

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely: