LA 67/2009

LA 67/2009

Laki arvonlisäverolain 85 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (Leena Rauhala /kd ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 07.10.2009 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 137/2009

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 08.10.2009

Käsittely päättynyt 06.11.2009 VaVM 32/2009 vp

Käsittelyvaiheet

13.10.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Käsittely

13.10.2009

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

06.11.2009

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

​​​​