LA 70/2008

Laki tieliikennelain 73 §:n muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 25.09.2008 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 212/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 26.09.2008

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

26.09.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

17.11.2010

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

- HE 212/2010 vp