LA 77/2007

LA 77/2007

Laki opintotukilain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.10.2007 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 64/2007

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 10.10.2007

Käsittely päättynyt 20.11.2007 SiVM 8/2007 vp

Käsittelyvaiheet

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

11.10.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Käsittely

20.11.2007

Valmistunut:

- SiVM 8/2007 vp