LA 82/2007

Laki Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta annetun lain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 11.10.2007 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 80/2009 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 12.10.2007

Käsittely päättynyt 01.10.2009 HaVM 10/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

- HaVM 10/2009 vp

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

Asian ilmoittaminen

12.10.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.