LA 83/2003

laiksi oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 8 a §:n ja 5 luvun

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 24.09.2003 lakivaliokuntaan

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 271/2004 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 25.09.2003

Käsittely päättynyt 10.02.2006 LaVM 1/2006 vp

Käsittelyvaiheet

30.09.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

I käsittely

30.09.2003

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- OM

Jatkettu I käsittely

05.02.2004

Merkitty saapuneeksi

- OM:n lausunto 30.12.2003.

14.04.2005

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

- HE 271/2004 vp

10.02.2006

Valmistunut:

- LaVM 1/2006 vp