LA 84/2005

LA 84/2005

Laki opintotukilain 11 ja 19 §:n muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 27.09.2005 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 9/2006

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 28.09.2005

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

29.09.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

31.03.2006

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

​​​​