LA 85/2005

Laki kuntajakolain 4 §:n muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 06.10.2005 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 155/2006 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 07.10.2005

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

11.10.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Käsittely

11.10.2006

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

- HE 155/2006 vp