LA 89/2014

LA 89/2014

Laki hallintolainkäyttölain 6 §:n muuttamisesta (Kalle Jokinen /kok ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 27.11.2014 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 245/2014

Lakivaliokunta

Saapunut: 28.11.2014

Käsittely päättynyt 06.02.2015 LaVM 23/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

02.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

30.01.2015

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

​​​​