LA 9/2005

LA 9/2005

laiksi opintotukilain ja tuloverolain muuttamisesta (Suvi Lindén / kok ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 22.02.2005 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 11/2005

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 23.02.2005

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

24.02.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

I käsittely

24.02.2005

Päätetty ryhtyä käsittelemään asiaa.

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely: