LA 91/2008

laiksi sotilasvammalain 17 §:n muuttamisesta (Pentti Tiusanen /vas ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 26.11.2008 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 27.11.2008

Käsittely päättynyt 12.04.2011

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

27.11.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Kirjaus

12.04.2011

Todettu asian käsittely valiokunnassa rauenneeksi.