LA 92/2004

LA 92/2004

Laki kiinteistöverolain 13 a §:n muuttamisesta (Reijo Laitinen /sd ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 07.10.2004 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 145/2005

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 08.10.2004

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

12.10.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

I käsittely

12.10.2004

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

29.11.2005

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

​​​​