LA 92/2010

LA 92/2010

Laki varainsiirtoverolain 15 a §:n, verotusmenettelystä annetun lain 21 §:n ja arvonlisäverolain 169 a §:n 2 momentin muuttamisesta (Eero Heinäluoma /sd ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 11.11.2010 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 12.11.2010

Käsittely päättynyt 12.04.2011

Käsittelyvaiheet

12.11.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Käsittely

12.11.2010

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

12.04.2011

Todettu asian käsittely valiokunnassa rauenneeksi.