LA 94/2007

laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.10.2007 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 166/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 10.10.2007

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.10.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

25.11.2008

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely: