LA 95/2004

LA 95/2004

Laki tuloverolain 127 c §:n muuttamisesta (Hanna-Leena Hemming /kok ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 27.10.2004 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 146/2004

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 28.10.2004

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

29.10.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

I käsittely

29.10.2004

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)