LA 95/2008

Laki tuloverolain 105 a §:n muuttamisesta (Tarja Tallqvist /kd ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.10.2008 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 112/2008 vp

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 10.10.2008

Käsittely päättynyt 18.11.2008 VaVM 22/2008 vp

Käsittelyvaiheet

10.10.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Käsittely

10.10.2008

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

18.11.2008

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely: