LA 96/2005

laiksi työttömyysturvalain 4 luvun 6 §:n 1 ja 2 momentin kumoamisesta(Anne

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 27.10.2005 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 189/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 28.10.2005

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

28.10.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

15.11.2005

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely: