LA 97/2007

laiksi asumistukilain 15 §:n ja toimeentulotukilain 11 §:n muuttamisesta (Erkki

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.10.2007 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 19.10.2007

Käsittely päättynyt 12.04.2011

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

Asian ilmoittaminen

23.10.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.