LA 98/2009

LA 98/2009

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta (Tarja Filatov /sd ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 11.11.2009 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 41/2010

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 12.11.2009

Käsittely päättynyt 15.06.2010 VaVM 21/2010 vp

Käsittelyvaiheet

13.11.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Käsittely

13.11.2009

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

15.06.2010

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely: