LJL 3/2011

LJL 3/2011

Lepäämässä oleva ehdotus Suomen perustuslain muuttamisesta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 13.09.2011 perustuslakivaliokuntaan mietintöä varten

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 13.09.2011

Käsittely päättynyt 12.10.2011 PeVM 3/2011 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

15.09.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

15.09.2011

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

28.09.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, oikeusministeriö (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- oikeustieteen tohtori, varatuomari Ilkka Saraviita, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

30.09.2011

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

05.10.2011

Valmistava keskustelu

11.10.2011

Epävirallinen keskustelu

- mietintöluonnos

12.10.2011

Yleiskeskustelu

- täydennetty mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVM 3/2010 vp