M 1/2013

M 1/2013

Kansalaisaloite: Laki eläinsuojelulain 22 §:n muuttamisesta (KAA 1/2013 vp)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Maa- ja metsätalousvaliokunta lähettänyt 08.05.2013 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 25.04.2013 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 08.05.2013

Käsittely päättynyt 07.06.2013 PeVL 18/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

15.05.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

15.05.2013

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

28.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vs. toiminnanjohtaja, ELL Kati Pulli, Eläinsuojeluliitto Animalia ry (K)

- neuvotteleva virkamies Markku Himanen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala, oikeusministeriö (K)

- professori Pekka Länsineva, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

05.06.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

06.06.2013

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

07.06.2013

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 18/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 26.04.2013

Käsittely päättynyt 11.06.2013 MmVM 6/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

02.05.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Käsittely

08.05.2013

Päätetty jatkokäsittelystä.

Pyydetty lausunto:

- M 1/2013 vp - PeV

22.05.2013

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

23.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- aloitteen edustaja, ELL Kati Pulli, (K)

- toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara, Eläinsuojeluliitto Animalia (K)

- toiminnanjohtaja Leo Stranius, Luonto-Liitto ry (K)

- erityisasiantuntija, YTM Kristo Muurimaa, Oikeutta eläimille (K)

- toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto (K)

- eläinlääkintöneuvos Pirkko Skutnabb, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Markku Himanen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala, oikeusministeriö (K)

- puheenjohtaja Kenneth Ingman, Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry (K)

- toimitusjohtaja Pertti Fallenius, Saga Furs Oyj (K)

- maakuntajohtaja Olav Jern, Österbottens Förbund - Pohjanmaan liitto (K)

- professori Jaakko Mononen, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT (K)

- tutkija Leena Ahola, Itä-Suomen yliopisto

29.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maatalousneuvos Esko Juvonen, maa- ja metsätalousministeriö

- neuvotteleva virkamies Juhani Gustafsson, ympäristöministeriö

- eläinlääketieteen tohtori, dosentti Laura Hänninen, Helsingin yliopisto, eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus (K)

- tutkimusjohtaja Perttu Pyykkönen, Pellervon taloustutkimus, PTT (K)

- toiminnanjohtaja Marja Tiura, Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry (K)

- hallituksen jäsen, turkiseläinkasvattaja Rainer Sjöholm, Svenska Österbottens Pälsdjursuppfödare (K)

- turkiseläinkasvattaja Marko Meriläinen, Merki Turkis Oy (K)

Kirjaus

29.05.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Uudenkaarlepyyn kaupunki (K)

Käsittely

04.06.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristösuojelupäällikkö Päivi Kentala, Etelä-Pohjanmaan elinkeino,- liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) (K)

- erityisasiantuntija Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

Kirjaus

04.06.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- tutkija Helena Telkänranta, Helsingin yliopisto (K)

- Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC (K)

- Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry (K)

Käsittely

05.06.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

06.06.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- neuvotteleva virkamies Juhani Gustafsson, ympäristöministeriö (K)

Kirjaus

06.06.2013

Merkitty saapuneeksi

- Elintarviketurvallisuusviraston selvitys.

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Käsittely

07.06.2013

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

11.06.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 18/2013 vp

Kirjaus

11.06.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- maatalousneuvos Esko Juvonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 6/2013 vp

​​​​