M 1/2014

M 1/2014

Kansalaisaloite: Energiatodistuslain muuttaminen (KAA 1/2014 vp)

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 24.04.2014 ympäristövaliokuntaan käsiteltäväksi

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 63/2013

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 25.04.2014

Käsittely päättynyt 06.06.2014 YmVM 5/2014 vp

Käsittelyvaiheet

25.04.2014

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Omakotiliitto ry:n lisäselvitys.

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Energiatutka Oy (K)

Asian ilmoittaminen

25.04.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Käsittely

25.04.2014

Päätetty ryhtyä käsittelemään asiaa.

30.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansalaisaloitteen tekijöiden edustaja, toiminnanjohtaja Kaija Savolainen, Suomen Omakotiliitto ry (K)

- rakennusneuvos Teppo Lehtinen, ympäristöministeriö (K)

- toimitusjohtaja Jouko Kinnunen, Motiva Oy (K)

- toimitusjohtaja Jaana Anttila-Kangas, Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry (K)

- hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Hirvonen, Suomen Lähienergialiitto ry (K)

16.05.2014

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Omakotiliitto ry:n lisäselvitys.

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen, ympäristöministeriö

- rakennusneuvos Teppo Lehtinen, ympäristöministeriö (K)

- yli-insinööri Maarit Haakana, ympäristöministeriö

- lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari, ympäristöministeriö

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 63/2013 vp

28.05.2014

Merkitty saapuneeksi

- kulttuuri- ja asuntoministeri Viitasen kirje komissaari Oettingerille.

Epävirallinen keskustelu

05.06.2014

Valmistava keskustelu

05.06.2014

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön lisäselvitys.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

06.06.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVM 5/2014 vp

​​​​