M 2/2004

Perustuslain 115 §:n mukainen muistutus valtioneuvoston oikeuskanslerin Paavo

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 21.12.2004

Käsittely päättynyt 09.12.2005 PeVM 9/2005 vp

Käsittelyvaiheet

21.12.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

08.02.2005

Merkitty saapuneeksi

- valtioneuvoston oikeuskanslerin Paavo Nikulan lausunto

Jatkettu I käsittely

15.02.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtioneuvoston oikeuskansleri Paavo Nikula, (K)

29.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Raimo Lahti, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Ari Ekroos, (K)

- professori Tapio Määttä, (K)

29.03.2005

Merkitty saapuneeksi

- maanviljelijä/Natura-tutkija Markku Sahlstedtin kirje

31.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asianajaja Mika Ilveskero, Suomen Asianajajaliitto (K)

- oikeustieteen tohtori Matti V. Repo, (K)

- professori Ilkka Saraviita, (K)

31.03.2005

Merkitty saapuneeksi

- Lapin liiton kirjalliset lausunnot

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- ympäristöministeriöltä kaikki se valmisteluaineisto, joka liittyi valtioneuvoston Kemihaaran soita koskevaan Natura 2000 -päätökseen 22.1.2004

Merkitty saapuneeksi

- Ed. Hoskosen kirjalliset kysymykset PeV:n asiantuntijoille koskien 29.3.2005 alkanutta kuulemista M 2/2004 asiassa

05.04.2005

Merkitty saapuneeksi lausunto

- professori Raimo Lahden tarkennettu lausunto

Merkitty saapuneeksi

- ed. Vilkunan ja ed. Soinin 5.4.2005 päivätty kirje

12.04.2005

Merkitty saapuneeksi

- kansanedustaja Pekka Vilkunan kirje

Pyydetty kirjallinen lausunto:

Pyydetty kirjallinen lausunto:

Merkitty saapuneeksi

- maanviljelijä Sahlstedtin 29.3. ja 30.3. päivätyt kirjeet

15.04.2005

Merkitty saapuneeksi

- eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitisen lausunto 14.4.2005

21.04.2005

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön lausunto 14.4.2005

27.04.2005

Merkitty saapuneeksi

- professori Ari Ekroosin kirjalliset asiantuntijalausunnot

03.05.2005

Merkitty saapuneeksi lausunto

- valtioneuvoston oikeuskansleri Paavo Nikulan lausunto

Merkitty saapuneeksi lausunto

- professori Ilkka Saraviidan lausunto

04.05.2005

Merkitty saapuneeksi lausunto

- oikeustieteen tohtori Matti V. Revon lausunto

31.05.2005

Merkitty saapuneeksi

- valtioneuvoston oikeuskansleri Paavo Nikulan vastine valiokunnan saamiin asiantuntijalausuntoihin

21.06.2005

Merkitty saapuneeksi

- ed. Hannu Hoskosen, ed. Pekka Vilkunan ja maanviljelijä, Natura-tutkija Sahlstedtin kirjeet

09.09.2005

Merkitty saapuneeksi

- ed. Hannu Hoskosen toimittamat EY-tuomioistuimen ennakkopäätökset

Merkitty saapuneeksi

- ed. Hannu Hoskosen lisäselvitys

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

13.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Pertti Eilavaara, (K)

- professori Juha Raitio, (K)

18.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääministeri Matti Vanhanen, valtioneuvoston kanslia

- alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen, sisäasiainministeriö

15.11.2005

Merkitty saapuneeksi lausunto

- valtioneuvoston oikeuskansleri Paavo Nikulan vastine

08.12.2005

Merkitty saapuneeksi

- ed. Hannu Hoskosen ja 12 muun kansanedustajan 1.12.2005 allekirjoittama kirjelmä

Merkitty saapuneeksi

- ed. Hoskosen kokouksessa jättämä kirjelmä

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- mietintöluonnos

09.12.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

II käsittely

09.12.2005

Yksityiskohtainen käsittely

- I käsittelyssä hyväksytty mietintö

Valmistunut:

- PeVM 9/2005 vp