M 6/2014

M 6/2014

Valtioneuvoston periaatepäätös 18 päivänä syyskuuta 2014 Fennovoima Oy:n hakemukseen uuden ydinvoimalaitoksen ja voimalaitoksen toimintaan samalla laitospaikalla tarvittavien ydinlaitoksien rakentamisesta

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 14.10.2014 talousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 14.10.2014 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 14.10.2014 ympäristövaliokuntaan lausuntoa varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 30.09.2014

Käsittely päättynyt 27.11.2014 TaVM 21/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

30.09.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Asiantuntijoiden kuuleminen

- elinkeinoministeri Jan Vapaavuori,

- yli-insinööri Jorma Aurela, työ- ja elinkeinoministeriö

03.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja Petteri Tiippana, Säteilyturvakeskus STUK (K)

- yli-insinööri Jorma Aurela, työ- ja elinkeinoministeriö

08.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Toni Hemminki, Fennovoima Oy (K)

- projektijohtaja Minna Forsström, Fennovoima Oy

- viestintäjohtaja Maira Kettunen, Fennovoima Oy

- teollisuusneuvos Herkko Plit, työ- ja elinkeinoministeriö

- yli-insinööri Jorma Aurela, työ- ja elinkeinoministeriö

14.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Miliza Malmelin, ympäristöministeriö (K)

- finanssineuvos Outi Honkatukia, valtiovarainministeriö (K)

- lääkintöneuvos Mikko Paunio, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- kunnanjohtaja Matti Soronen, Pyhäjoen kunta (K)

- puheenjohtaja Helena Maijala, Pro Hanhikivi ry (K)

- varapuheenjohtaja Hanna Halmeenpää, Pro Hanhikivi ry

- teollisuusneuvos Herkko Plit, työ- ja elinkeinoministeriö

- neuvotteleva virkamies Pia Nordberg, työ- ja elinkeinoministeriö

Ei huomautettavaa:

- MMM:n ilmoitus 8.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Meri-Lapin ydinverkosto (K)

Asian ilmoittaminen

15.10.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

Käsittely

16.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Ilkka Kananen, Huoltovarmuuskeskus (K)

- toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj (K)

- tutkija Janne Niemi, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT (K)

- tiimipäällikkö Tiina Koljonen, Teknologian tutkimuskeskus VTT (K)

- teollisuusneuvos Herkko Plit, työ- ja elinkeinoministeriö

- teollisuusneuvos Petteri Kuuva, työ- ja elinkeinoministeriö

21.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikönjohtaja Pekka Pellinen, Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry (K)

- sopimusalavastaava Roni Jokinen, Ammattiliitto Pro ry (K)

- johtaja Jukka Leskelä, Energiateollisuus ry (K)

- johtava asiantuntija Mikael Ohlström, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- ryhmäpäällikkö Martti Kätkä, Teknologiateollisuus ry (K)

- suojeluasiantuntija Otto Bruun, Suomen luonnonsuojeluliitto ry

- teollisuusneuvos Herkko Plit, työ- ja elinkeinoministeriö

Ei huomautettavaa:

- Metsäteollisuus ry:n ilmoitus 13.10.2014

Merkitty saapuneeksi

- VTT:n lisäselvitys 18.10.2014

22.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeuskansleri Jaakko Jonkka, Oikeuskanslerinvirasto

23.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Reijo Sundell, Posiva Oy (K)

- teollisuusneuvos Herkko Plit, työ- ja elinkeinoministeriö

- yli-insinööri Jorma Aurela, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- teollisuusneuvos Severi Keinälä, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

24.10.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- StVL 12/2014 vp

04.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Peter Lund, Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu (K)

- professori Filip Tuomisto, Aalto-yliopisto (K)

- professori Riitta Kyrki-Rajamäki, Lappeenrannan teknillinen yliopisto (K)

- teollisuusneuvos Herkko Plit, työ- ja elinkeinoministeriö

- ylitarkastaja Bettina Lemström, työ- ja elinkeinoministeriö

- yli-insinööri Jorma Aurela, työ- ja elinkeinoministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kotkan Energia Oy (K)

- Voimajunkkarit Oy (K)

05.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tiimipäällikkö Tiina Koljonen, Teknologian tutkimuskeskus VTT (K)

- ylitarkastaja Bettina Lemström, työ- ja elinkeinoministeriö

- yli-insinööri Jorma Aurela, työ- ja elinkeinoministeriö

06.11.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- YmVL 21/2014 vp

12.11.2014

Merkitty saapuneeksi

- VTT:n lisäselvitys 7.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- teollisuusneuvos Herkko Plit, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- yli-insinööri Jorma Aurela, työ- ja elinkeinoministeriö

19.11.2014

Merkitty saapuneeksi

- TEM:n lisäselvitys 14.11.2014

Valmistava keskustelu

26.11.2014

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 26.11.2014

27.11.2014

Yksityiskohtainen käsittely

- Mietintöluonnos 27.11.2014

Valmistunut:

- TaVM 21/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 14.10.2014

Käsittely päättynyt 23.10.2014 StVL 12/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

02.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yli-insinööri Jorma Aurela, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- johtaja Jari Keinänen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- erityisasiantuntija Miliza Malmelin, ympäristöministeriö (K)

- tutkija Jouni Tuomisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

- pääjohtaja Petteri Tiippana, Säteilyturvakeskus STUK (K)

- johtaja Mikael Hildén, Suomen ympäristökeskus SYKE (K)

Asian ilmoittaminen

15.10.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

17.10.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

17.10.2014

Valmistava keskustelu

23.10.2014

Esitelty lausuntoluonnos

23.10.2014

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVL 12/2014 vp

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 15.10.2014

Käsittely päättynyt 05.11.2014 YmVL 21/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

26.09.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

14.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- teollisuusneuvos Herkko Plit, työ- ja elinkeinoministeriö

- yli-insinööri Jorma Aurela, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- erityisasiantuntija Miliza Malmelin, ympäristöministeriö (K)

- toimitusjohtaja Toni Hemminki, Fennovoima Oy

- EHS-johtaja Kristiina Honkanen, Fennovoima Oy

- ydinjätehuollon päällikkö Mia Ylä-Mella, Fennovoima Oy (K)

- pääjohtaja Petteri Tiippana, Säteilyturvakeskus STUK (K)

- toimitusjohtaja Reijo Sundell, Posiva Oy (K)

Asian ilmoittaminen

15.10.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkimusprofessori Maria Kopsakangas-Savolainen, Suomen ympäristökeskus (K)

- yksikön päällikkö Juhani Kaakinen, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- maakuntajohtaja Pauli Harju, Pohjois-Pohjanmaan liitto (K)

- yksikönjohtaja Juha Honkatukia, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (K)

- professori Peter Lund, Aalto-yliopisto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto (K)

- Lapin liitto (K)

Käsittely

17.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- elinkeinoministeri Jan Vapaavuori, työ- ja elinkeinoministeriö

- teollisuusneuvos Herkko Plit, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

21.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kunnanjohtaja Matti Soronen, Pyhäjoen kunta (K)

- johtaja Kai Mykkänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- johtaja Jukka Leskelä, Energiateollisuus ry (K)

- ryhmäpäällikkö Martti Kätkä, Teknologiateollisuus ry (K)

- professori Sanna Syri, Aalto-yliopisto (K)

22.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- työ- ja elinkeinojohtaja Matti Tukiainen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- tiedotuspäällikkö Pauli Takala, Teollisuuden palkansaajat TP ry (K)

- suojeluasiantuntija Otto Bruun, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Bernt Nordman, Natur och Miljö rf (K)

- energiakampanjavastaava Jehki Härkönen, Greenpeace (K)

- varapuheenjohtaja Hanna Halmeenpää, Pro Hanhikivi ry (K)

- professori Raimo Lovio, Aalto-yliopisto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

24.10.2014

Merkitty saapuneeksi

- työ- ja elinkeinoministeriön lisäselvitykset.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi

- Fennovoima Oy:n lisäselvitys.

05.11.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVL 21/2014 vp