PNE 2/2006

PNE 2/2006

eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta, valtiontilintarkastajien johtosäännön kumoamisesta sekä eduskunnan päätökseksi Eduskunnan kirjaston johtosäännön 5 §:n ja eduskunnan tilisäännön muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.10.2006 perustuslakivaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 04.10.2006 valtiovarainvaliokuntaan lausuntoa varten

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 05.10.2006

Käsittely päättynyt 24.11.2006 PeVM 10/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

06.10.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

27.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen, eduskunnan kanslia

- eduskunnan apulaispääsihteeri Jarmo Vuorinen, eduskunnan kanslia

- lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, oikeusministeriö (K)

- tarkastusneuvos Kaj Laine, valtiontilintarkastajien kanslia (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

- professori Ilkka Saraviita, (K)

07.11.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

24.11.2006

Yleiskeskustelu

- mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVM 10/2006 vp

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 05.10.2006

Käsittely päättynyt 10.11.2006 VaVL 34/2006 vp

Käsittelyvaiheet

06.10.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

06.10.2006

Päätetty lähettää asia hallinto- ja tarkastusjaostoon (HtJ)

10.11.2006

Esitelty hallinto- ja tarkastusjaoston (HtJ) lausuntoluonnos.

Valmistunut:

- VaVL 34/2006 vp

Hallinto- ja tarkastusjaosto

11.10.2006

Ilmoitettu asia jaostoon saapuneeksi

Päätetty jatkokäsittelystä.

25.10.2006

Valmistava keskustelu

08.11.2006

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

09.11.2006

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- lausuntoluonnos

​​​​