TPA 107/2004

Biopolttoaineiden käytön edistäminen (Pertti Hemmilä/kok )

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Puhemiesneuvosto lähettänyt 14.12.2004 talousvaliokuntaan käsiteltäväksi

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 231/2006 vp

Talousvaliokunta

Saapunut: 16.12.2004

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

03.02.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

23.01.2007

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

26.01.2007

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely: