TPA 15/2010

TPA 15/2010

Biokaasun vapauttaminen polttoaineverosta (Lauri Oinonen /kesk)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Puhemiesneuvosto lähettänyt 09.03.2010 valtiovarainvaliokuntaan

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 147/2010

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 10.03.2010

Käsittely päättynyt 02.12.2010 VaVM 51/2010 vp

Käsittelyvaiheet

12.03.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Käsittely

12.03.2010

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

02.12.2010

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely: