TPA 17/2007

TPA 17/2007

Vammaisten polttoaineveron palautus (Päivi Räsänen /kd)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Puhemiesneuvosto lähettänyt 19.06.2007 valtiovarainvaliokuntaan

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 61/2007

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 20.06.2007

Käsittely päättynyt 13.11.2007 VaVM 17/2007 vp

Käsittelyvaiheet

14.09.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Käsittely

14.09.2007

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

13.11.2007

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely: