TPA 20/2013

TPA 20/2013

Lääkemaksukattoon huomioitavat lääkekulut (Anna Kontula /vas)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Puhemiesneuvosto lähettänyt 13.06.2013 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 330/2014

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 14.06.2013

Käsittely päättynyt 03.02.2015 StVM 43/2014 vp

Käsittelyvaiheet

14.06.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

28.01.2015

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

​​​​